Secció de Muntanya de l'Agrupació Excursionista Talaia de Vilanova i la Geltrú
Inici Presentació Activitats
2008-2009
Fotos
Vídeos
Activitats
anteriors
Propostes Lloguer
de Material
 

 Lloguer de Material

La Secció de Muntanya de l'Agrupació Excursionista Talaia, disposa de material per llogar als seus socis.


 Normativa

1. El lloguer de material i altres serveis d'aquesta dependència són exclusius per als socis de l’Agrupació Excursionista Talaia. Per gaudir de les seves prestacions, és obligatori presentar el carnet-rebut vigent.

2. Les reserves de lloguer s'admetran a partir de 15 dies abans de l'inici del lloguer, previ pagament del preu establert.

3. La fiança o dipòsit només s'aplica als no socis de la Secció de Muntanya i s'abonarà en el moment de retirar el material.

4. Les anul·lacions, permeten recuperar el 100 % de l'import, sempre i quan es comuniquin abans del dia contractat. El material tornat fora de termini implica haver d'abonar l'import pels dies de més.

5. El responsable del material determinarà la data de devolució de la fiança en el mateix moment de retornar el material. Aquesta no podrà ser superior a 15 dies. Els casos excepcionals els resoldrà la Junta Directiva de la Secció de Muntanya. Les fiances caduquen als tres mesos.

6. El soci té dret de comprovar l'estat del material. No s'acceptaran reclamacions després de la seva recollida. El mal ús o pèrdua del material serà motiu de descompte de la fiança. El cost i reparació del material, anirà a càrrec del soci. Si el desperfecte supera la fiança, el soci abonarà la diferència.

7. Les activitats oficials de l’Agrupació Excursionista Talaia, tenen preferència en el lloguer, sempre que es notifiquin amb 15 dies d'antelació. Les condicions del lloguer les determinarà la Junta Directiva de la Secció de Muntanya.

8. L’Agrupació Excursionista Talaia no es farà responsable dels accidents que es puguin produir amb l'ús del material. Aquesta normativa i la llista de preus serà exposada a la dependència de material.

9. El/La responsable de material té l'obligació de fer complir aquest reglament.

10. Qualsevol cas no previst, serà resolt per la Junta Directiva de la Secció de Muntanya.

11. La utilització dels serveis de material, implica l'acceptació d'aquest reglament.

12. La reserva, recollida o entrega del material es fa els dijous, de 9 a 10 del vespre al local de l'A.E.Talaia o be turcant al: 93 893 12 57 i preguntant per algú de la Secció de Muntanya.

13. El retorn del material s'haurà de fer com a molt tard, dos dies després del darrer dia de lloguer

14. El preu del lloguer varia segons si s'és soci/sòcia de la Secció de Muntanya o soci/sòcia de la A.E.Talaia. El lloguer mínim és de dos dies (preu Cap de setmana).


 Preus

Preus en €
Soci/Sòcia Secció Muntanya
Cap de setmana
Dia de més
Setmana
Raquetes de neu 6 2,5 16
Grampons 2 1 6
Piolet 2 1 6
Bastó (1) 1 0,5 3
Conjunt Via Ferrada 5
Dissipador 2
Arnés 2
Casc 2
.
Preus en €
Soci/Sòcia Entitat A.E.Talaia
Cap de setmana
Dia de més
Setmana
Fiança
Raquetes de neu 7,5 2,5 17,5 12
Grampons 3 1 7 6
Piolet 3 1 7 6
Bastó (1) 2 0,5 4 3
Conjunt Via Ferrada 7
Dissipador 3
Arnés 3
Casc 3

© 2008 Secció de Muntanya A.E.Talaia Inici •  Presentació •  Activitats 2008-2009 •  Fotos •  Activitats Anteriors •  Propostes •  Lloguer