Ascensió al pic Comaloformo

Secció de Muntanya A.E.Talaia
04/06/2006

la diapositiva canvia cada 10 segons