SENSE INFORMACIÓ SENSE INFORMACIÓ http://www.vilanova8000.com SENSE INFORMACIÓ SENSE INFORMACIÓ SENSE INFORMACIÓ
 
EL GEAM TÉ NOVA JUNTA
Els nous càrrecs de junta són els següents:
Material :  Xavi i Isra.
Comptabilitat : Isra i Eva.
Geam digital: Mònica i Robert.
Representant grup : Jaume.
Trobades i festival: Nacho i Cherky
   

Hi ha unes comissions de treball per actes puntuals:
- Projeccions: Eva, Cherky, Xavi, Jaume, Toni.
- Moonligth: Xavi

- Cinquantanari, llibre: Àngel Vedo


Si algú vol col·laborar en aquestes comissions només ha de passar algun dijous cap a 2/4 de 9 per la Talaia.

GEAM DIGITAL:
Recordeu que per posar-se en contacte amb nosaltres hi ha un correu i per recollir l'activitat hi ha un llibre de piades al MAE.
Farem un format fotocopia que publicarem un cop al mes aproximadament que estarà al Mae i a la bústia que tenim a la secretaria de la Talaia.


LLIBRE CINQUANTANARI:
Com sabeu l'entitat en un dels actes del cinquantanari està fent un llibre que recull les memòries de l'entitat, per això estem intentant recollir informació d'activitats que creieu importants per fer un resum. Ens anem trobant si algú té quelcom que es fiqui en contacte amb l'Àngel Vedo o deixi una nota a la bústia de secretaria de la Talaia.

 
 
geam@aetalaia.org
http://www.aetalaia.org
http://www.vilanova8000.com
RESSENYES
   Recoll´m els vostres relats.
LLIBRE DE   PIADES
  Recollïm els vostres relats.
PODREU   SORTIR?
http://www.meteocat.com
PUBLICACIONS
http://www.8a.nu/site2
http://www.desnivel.com