qui som ?

activitats

fes-te soci !

revista

 AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA

L' A.E. TALAIA, és una entitat oberta a tothom en les seves activitats culturals i esportives, no obstant, els seus socis poden gaudir de notables beneficis econòmics en aquestes activitats i una certa prioritat en algun cas.
Les quotes son anuals (excepte la d’ingrés que es paga una sola vegada), comporta obligatòriament el pagament de la Quota de la Entitat. Fer-se soci de les Seccions és opcional.
La situació familiar comporta un benefici econòmic en la quota de fills fins a 13 anys, sempre que dos socis o més, convisquin en la mateixa família i depenguin econòmicament d’un sol cap .

 

QUOTES A.E. TALAIA ANY 2008
           
QUOTES NORMAL
EDATS 0-13 14-17 18-20 21-64 65-…..
ANTIGUITAT          
1any o menys 11,50 11,75 25,50 50,00 25,50
2 11,50 11,50 25,25 49,50 25,25
3 11,50 11,25 25,00 49,00 25,00
4 11,50 11,00   48,50 24,75
5 11,50     48,00 24,50
6 11,50     47,50 24,25
7 11,50     47,00 24,00
8 11,50     46,50 23,75
9 11,50     46,00 23,50
10 11,50     45,50 23,25
11 11,50     45,00 23,00
12 11,50     44,50 22,75
13 11,50     44,00 22,50
14       43,50 22,25
15 o mes       43,00 22,00
           
QUOTES FAMILIAR
EDATS 0-13 14-17 18-20 21-64 65-…..
ANTIGUITAT          
1any o menys 0 11,75 25,50 50,00 25,50
2 0 11,50 25,25 49,50 25,25
3 0 11,25 25,00 49,00 25,00
4 0 11,00   48,50 24,75
5 0     48,00 24,50
6 0     47,50 24,25
7 0     47,00 24,00
8 0     46,50 23,75
9 0     46,00 23,50
10 0     45,50 23,25
11 0     45,00 23,00
12 0     44,50 22,75
13 0     44,00 22,50
14       43,50 22,25
15 o mes       43,00 22,00
           
QUOTES SECCIONS
TOTES LES EDATS          
           
MUNTANYA   4,50      
CULTURA   4,50      
ESQUI   5,00      
GET   10,00      
GEAM   8,00      
SENDERS   4,50      
           

 
QUOTA D’INSCRIPCIÓ : 6 €          
           
NOTA: Tots els nous socis s'els cobrarà quota a partir del dia 1 del mes següent al que s'hagin
donat d'alta.            
Les baixes que es puguin produir no són retornables, s'els dona de baixa a final d'any excepte
els que es donguin de baixa per impagament.